Львівський безпековий форум дослідив вплив пандемії на суспільну стійкість в Україні

Результати дослідження

Від початку російсько-української війни Україна вже переживає потужний краш-тест на суспільну стійкість. А у 2020 до загрози війни додався стрес епідемії Covid-19, яка торкнулася життя і здоров’я людей у всьому світі. Епідемія загострила і виявила вразливі місця в здатності публічної влади – державної влади та місцевого самоврядування – вчасно та ефективно реагувати на виклики задля безпеки людей. Так само епідемія засвідчила, наскільки важливим у демократії є інституцій публічної влади і довіра громадян до обґрунтованості рішень і дій, до яких влада вдається сама і закликає своїх громадян.

Тому досвід того, як публічна влада і люди реагують на виклик епідемії є виразним тлом для дослідження суспільної стійкості. Переживаючи обмеження у доступі до певних послуг через загрозу епідемії, люди здатні краще оцінити, наскільки ті, чи інші послуги є для них критичними і наскільки люди обізнані, хто відповідає за надання таких послуг – державна влада, місцева влада, чи приватний власник, і які очікування від держави у наданні цих послуг.

Епідемія стала передовсім викликом для системи охорони здоров’я. Водночас реакція на загрозу здоров’ю громадян і запобігання перенавантаженню закладів охорони здоров’я зачепила діяльність суміжних сфер. Виявилося, що такі сфери як освіта, транспорт та комунальні послуги також є дуже чутливими до загроз.

Звіт, який презентується нижче, досліджує очікування чи припущення людей стосовно послуг, які для них є критичними ( Частини І та ІІ), а також пропонує оцінку стійкості критичної інфраструктури крізь аналіз законодавчого поля, яке регулює питання власності та управління критичною інфраструктурою, а також політичного контексту в якому це поле формувалося ( Частина ІІІ).

Fullscreen Mode
Fullscreen Mode
Fullscreen Mode

Частина І Дослідження уявлень мешканців щодо особливостей функціонування систем життєзабезпечення [результати кількісного дослідження]

Частина ІІ Дослідження функціонування систем життєдіяльності населення в умовах національного карантину [кейс стаді]

Частина ІІІ Інституційна спроможність: Юридичний і політичний контекстCтiйкість інфраструктуриCтiйкість інфраструктури 

Оскільки царина суспільної стійкості і стійкості критичної інфраструктури є новою у дослідженнях, автори проекту не так претендують на вичерпність висновків і рекомендацій, як мають на меті заохотити подальший пошук рішень для України.

Дослідження проведено за фінансової підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні, Відділу публічної дипломатії НАТО та Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала